0

ಗಾಯಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇಲಾಜು ಮಾಡೋಣ -ಸಿ ರಂಗರಾಜನ್

ಅನುವಾದ: ಟಿ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊರೋನ ವೈರಾಣು ಮಹಾಮಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ವೈರಾಣುವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ [...]