0

ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ

ಯೋಗೆಂದ್ರ ಯಾದವ್ ದೇಶ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ [...]